Article 31
Cooperation with the supervisory authority

Official
Texts
Guidelines Caselaw Review of
EU Regulation
Review of
Nat. Regulation
Show the recitals of the Regulation related to article 31 keyboard_arrow_down Hide the recitals of the Regulation related to article 31 keyboard_arrow_up

(120) Each supervisory authority should be provided with the financial and human resources, premises and infrastructure necessary for the effective performance of their tasks, including those related to mutual assistance and cooperation with other supervisory authorities throughout the Union. Each supervisory authority should have a separate, public annual budget, which may be part of the overall state or national budget.

There is no recital in the Directive related to article 31.

The GDPR

Article 31 of the Regulation sets specific obligations to the controllers and the processors - as well as to their representative, as appropriate, to cooperate at the request of the supervisory authorities, in the performance of their tasks.

This obligation is obvious. Being contained in the first version of the text, it then disappeared to return in the last version. Doubtless, a sign among many others, of a strong political will to strengthen the powers of the supervisory authorities.

The Directive

Neither the Directive, nor most national laws contained a corresponding provision.

Potential issues

We do not see a priori any specific implementation difficulties.

Retour au sommaire
Regulation
1e 2e

Art. 31

The controller and the processor and, where applicable, their representatives, shall cooperate, on request, with the supervisory authority in the performance of its tasks.

1st proposal close

No specific provision

2nd proposal close

No specific provision

Directive close

No specific provision

65. § *  (1) Harmadik országok hatóságaival és nemzetközi szervezetekkel a Hatóság - különösen az általános adatvédelmi rendelet 50. cikkében és a 2016/680 (EU) irányelv 40. cikkében meghatározottak szerint, az ott előírt módon - együttműködik. Tárgyszó

(2) Az (1) bekezdésben foglalt együttműködés keretében a Hatóság jogsegély érdekében harmadik ország hatóságához vagy nemzetközi szervezethez fordulhat, és - a 67. §-ban foglalt kivétellel - teljesíti a harmadik ország hatóságától vagy nemzetközi szervezettől érkező jogsegélykérelmet, ha a harmadik ország vagy nemzetközi szervezet és Magyarország közötti közigazgatási jogsegélyegyezmény, más nemzetközi szerződés, jogszabály vagy az Európai Unió jogi aktusa ezt lehetővé teszi.

66. § *  A Hatóság megtagadja a harmadik ország hatóságától vagy nemzetközi szervezettől érkező jogsegélykérelem teljesítését és a megtagadás indokairól tájékoztatja a harmadik ország hatóságát, illetve a nemzetközi szervezetet, ha a jogsegélykérelem teljesítése

a) nem tartozik a feladat- és hatáskörébe,

b) sértené Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit vagy a közbiztonságot,

c) sértené az ügyben érintett személy alapvető jogát, vagy

d) jogszabályba ütközne.

67. § *  (1) EGT-állam felügyeleti hatóságaival a Hatóság az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott módokon, így különösen az általános adatvédelmi rendelet 61. cikkében és a 2016/680 (EU) irányelv 50. cikkében meghatározott kölcsönös segítségnyújtás keretei között, az ott előírt módon együttműködik.

(2) Az általános adatvédelmi rendelet 62. cikkében meghatározott módon, az EGT-állam felügyeleti hatóságával közösen végzett műveletek során

a) a Hatóság személyi állományába tartozó, a Hatóság elnöke által a közös műveletben való közreműködésre kijelölt köztisztviselő a más EGT-állam területén, a más EGT-állam felügyeleti hatósága által átruházott feladat- és hatáskörök,

b) a más EGT-állam felügyeleti hatósága feladat- és hatáskörében eljáró és e felügyeleti hatóság által kijelölt személy Magyarország területén a Hatóság elnöke által írásban meghatározott terjedelemben a Hatóság feladat- és hatáskörének

gyakorlásában közreműködik.

(3) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott személy eljárására a magyar jog az irányadó.

68. § *  Ha a harmadik ország vagy más EGT-állam hatóságától, illetve nemzetközi szervezettől érkező - a Hatóság folyamatban lévő eljárásához közvetlenül nem kapcsolódó - megkeresés teljesítéséhez adatok, iratok beszerzése, vagy más eljárási cselekmény lefolytatása szükséges, a Hatóság e célból hatósági ellenőrzést végez. Ilyen esetben az ellenőrzés a Hatóságnak a beszerzett bizonyítékok átadásáról szóló végzésével zárul.

Old law close

Investigation by the Authority

§ 54 Data Protection Act

[...]

(2) The data controller inspected and the organization or person involved in the case at hand shall comply with the Authority’s request under Subsection (1) within the time limit prescribed by the Authority. The time limit prescribed by the Authority may not be less than fifteen days in the cases referred to in Paragraphs d) and e) of Subsection (1).

[...]

close